Verzekeren van uw bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddelen.jpgEen schade aan bedrijfsmiddelen kan de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Het is dan ook van belang dat de risico's binnen een onderneming worden geïnventariseerd en geïdentificeerd.

Door maatregelen te treffen op het gebied van schadevermindering en -preventie kunnen de risico's en daarmee de kans op schade worden verkleind of geheel worden uitgeschakeld. Daarnaast kunnen de risico's geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, bijvoorbeeld door deze te verzekeren.

Verzekeringen voor bedrijven