Computer en elektronicaverzekering

Fotolia45714283XS.jpgDe computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. 

De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum). De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde. 

Meestal wordt de premie na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld. De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur. Er geldt veelal een minimumpremie. 

Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico's die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.

Verzekeringen voor bedrijven