Gebouwenverzekering

Bedrijfsgebouw.jpgDeze verzekering dekt schade aan gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt. De gebouwenverzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. 

De premie is afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik en is uitgedrukt in een promillage van het verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen. 

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt hiermee gedrukt. Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

Verzekeringen voor bedrijven