Geldverzekering

Geld.jpgDeze verzekering dekt bij uw bedrijf het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico's. Daartoe behoren: brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast). Ook gedekt is diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

Deze verzekering stond vroeger vooral bekend onder de naam fraude- en berovingsverzekering. Uitgesloten van de dekking blijven catastrofe-achtige risico's als oorlog, atoomkernreacties en overstroming. Ook uitgesloten is schade die niet binnen het jaar na ontstaan is ontdekt en schade door een personeelslid, waarvan de verzekeringnemer wist dat deze eerder bij een vermogensdelict of poging daartoe betrokken is geweest. 

De premie is afhankelijk van verzekerd bedrag en soort risico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag. 

In het algemeen worden preventie-eisen gesteld, die strenger zijn naarmate het risico hoger is. Daaronder vallen bijvoorbeeld aparte (braakwerende) waar de geldswaarden periodiek per dag moeten worden opgeborgen.

Verzekeringen voor bedrijven