Installatie en montageverzekering

Machinebouwers, installatie- en montagebedrijven lopen specifieke risico’s tijdens de bouw. Voor het afdekken van deze risico’s heeft De Moskant een installatie- en montageverzekering in haar portefeuille. Deze verzekering is te beschouwen als een aanvullende dekking op de CAR-polis. De opbouw (rubrieken) is dezelfde, maar de dekking is aangepast op de specifieke risico’s van installatiewerkzaamheden.

Installatieverzekering

Deze verzekering is ontwikkeld voor onder meer elektrotechnische installatiebedrijven, c.v.-installateurs, loodgieters, gas- en waterfitters, liftbouwers en montagebedrijven. De verzekering is te vergelijken met de CAR-verzekering. De rubriek het te installeren werk biedt nagenoeg een all-risksdekking; transportrisico kan worden meeverzekerd. Wat de aansprakelijkheidsdekking betreft: deze is veelal een primaire dekking, zowel voor de installatielocatie als voor buiten of op kantoor/bedrijf.

Montageverzekering

Verzekering tegen materiële schade aan de in de polis omschreven objecten (bijvoorbeeld machine-installaties, bruggen, kranen e.d.) bij en door daaraan verrichte montage- of constructiewerkzaamheden; veelal wordt het risico van proefdraaien of beproeven meeverzekerd. Wordt meestal gesloten in combinatie met de verzekering van het transport van de te monteren delen van de fabriek naar de plaats waar de montage plaatsvindt. Bovendien kan op dezelfde polis het aansprakelijkheidsrisico van de uitvoerder(s) van de werkzaamheden worden meeverzekerd, alsmede schade bij de werkzaamheden toegebracht aan reeds bestaande gebouwen of installaties of aan materieel van de uitvoerder(s) van het werk en eventuele onderaannemers

Verzekeringen voor bedrijven