Uw inkomen & vermogen verzekerd

Bedrijfsactiviteiten kunnen financiële risico's met zich mee brengen. Zo kan een onderneming geconfronteerd worden met financiële aanspraken door derden in geval van personen-, zaak- en/of vermogensschade, voortvloeiende uit de activiteiten van de onderneming.

Ook ziekte en lichamelijk letsel van personeel of de ondernemer kan een flinke aanslag doen op het bedrijfskapitaal. En wat te denken van juridische geschillen met werknemers, leveranciers, afnemers, overheid en dergelijke? Vraag bij ons naar de mogelijkheden.

Verzekeringen voor bedrijven