Collectieve ziektekostenverzekering

Met een collectief contract biedt u uw medewerkers en hun gezin een prima basisverzekering en een ruime keuze uit aanvullende verzekeringen, een royale dekking en een scherpe prijs en aantrekkelijke korting. 

Ook u als werkgever wordt er beter van. Want dankzij onze intensieve begeleiding en verzuimoplossingen zijn zieke medewerkers sneller hersteld, wat ten goede komt aan de productiviteit van uw bedrijf.

In de basisverzekering bent u verzekerd van huisartsenzorg, specialistische zorg en verpleging (ziekenhuis), geneesmiddelen, hulpmiddelen, ziekenvervoer, tandzorg tot 18 jaar, paramedische zorg en kraamzorg.

Wil uw werknemer meer zekerheid dan de basisverzekering kan bieden? Dan kiest hij of zij voor een aanvullende verzekering. Daarmee worden kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen of orthodontie ook vergoed.

Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2012 € 220,- per verzekerde per kalenderjaar. Daarbovenop kunnen uw werknemers (voor verzekerden vanaf 18 jaar) kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager de premie.

Verzekeringen voor bedrijven