De WGA-hiaatverzekering zorgt voor zieke medewerkers

Met een WGA Hiaatverzekering zorgt de werkgever goed voor zieke werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar ziekte krijgt de werknemer meestal alleen een WIA uitkering van het UWV. Hierdoor gaat hij/zij er op inkomen flink op achteruit. Met een WGA Hiaatverzekering vult u de WIA-uitkering aan zodat de medewerker meer te besteden heeft.

De WGA Hiaatverzekering vult de WGA-vervolguitkering van een zieke medewerker aan. Zo zorgt de werkgever voor meer inkomen bij langdurige ziekte van een werknemer. Als de medewerker na twee jaar nog steeds ziek is, 35% of meer arbeidsongeschikt en minder verdient dan volgens het UWV mogelijk is, dan krijgt hij/zij een WGA-vervolguitkering.

Hoe werkt de WIA?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen:

WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor werknemers die:

IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor werknemers die:

Wilt u meer weten over hoe de WIA in elkaar zit? Neem contact met ons op.

Verzekeringen voor bedrijven