Motorrijtuigenverzekering


Bestelauto.jpgDe WA verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. De beperkt casco verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk. De volledig casco verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm.

De WA verzekering geeft dekking voor schade aan zaken van maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis. In geval van schade aan personen is een het verzekerd bedrag van € 5.600.000,- van toepassing. 

Bij schade aan het motorrijtuig geldt er normaliter een eigen risico van toepassing van € 225,-. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht.

De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto, pizzaservice en dergelijke.

Verzekeringen voor bedrijven