Hypotheekvormen

Alle nieuwe hypotheken moeten vanaf 2013 binnen een periode van 30 jaar worden afgelost. Dat kan via een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. De aflossingvrije-, spaar- of beleggingshypotheken die tussentijds geen aflossing kennen, zijn niet meer toegestaan. Onder nieuwe hypotheken vallen ook de verhogingen via een notaris voor een verbouwing of een duurder huis. De oude hypotheken mogen aflossingsvrij blijven, ook bij een nieuwe renteperiode of -afspraak.

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Op deze manier betaalt u steeds hetzelfde bruto bedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.

Aflossingsvrij hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt 30 jaar lang aleen rente betaald die al die tijd volledig fiscaal aftrekbaar is. Na 30 jaar is nog niets afgelost. Dat moet dan nog gebeuren via een opgebouwd spaardepot (spaarhypotheek) of eigen spaargeld. Als niet wordt afgelost dan is de rente na 30 jaar niet meer aftrekbaar.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. In tegenstelling tot de levenhypotheek is bij de spaarhypotheek het opgebouwde kapitaal gegarandeerd.
Een verhoging van de hypotheekrente wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats. Bij de bankspaarhypotheek geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op de einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Het rendement op de maandelijkse inleg op de spaarrekening is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening.

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. Vanwege de slechte beleggingsresultatan van de laatste jaren is de gemiddelde rendementsverwachting fors minder geworden.

Verzekeringen voor particulieren