Verkeer & Vervoer

VerkeerenVervoer.jpgDeelname aan het verkeer en het gebruik van vervoermiddelen, of dit nu een motorrijtuig is of niet, brengt diverse risico's met zich mee.

Zo kan per abuis materiële- en personenschade worden toegebracht aan derden, waarvoor u als houder of bezitter van het vervoermiddel aansprakelijk bent. Aan een motorrijtuig zelf kan schade ontstaan als gevolg van aanrijding, brand, diefstal, joyriding, ruitbreuk, etcetera.

Het spreekt voor zich dat dergelijke evenementen voor u financiële nadelen kunnen hebben. Door risico's te verzekeren, beperkt u deze financiële gevolgen.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Laat het ons even weten, wij zijn u graag van dienst.

Verzekeringen voor particulieren